JUMP 93 - Stowarzyszenie pacjentów programów substytucyjnych - jump93.sam3.pl

top news port mstr galp
GRA "Zażyj dawkę swoich praw" już dostępna!
16-07-2012 Marta Gaszyńska 8805
Pdf
Drukuj
Powrót
Obrazek aktualności

Gra Narkoproblem https://www.youtube.com/watch?v=T3Vm3F7DTQs ma na celu uświadomienie odbiorcom w różnym wieku, z naciskiem na młodzież, problemów prawnych i zdrowotnych, które wiążą się z zażywaniem i posiadaniem narkotyków. Rozgrywka i podejmowane przez Gracza wybory mają pomóc w uświadomieniu praw jakie w Polsce przysługują osobie zatrzymanej za posiadanie niewielkich ilości narkotyków, ma więc walor edukacyjny. Informacje zawarte w grze przedstawione są w interesujący sposób, wykorzystują bowiem metodę „nauki przez zabawę”. Ponadto celem gry jest pomoc osobom, które potencjalnie mogą mieć problem z narkotykami poprzez wskazanie informacji gdzie znaleźć można dostępne, bezpłatne programy pomocy prawnej (w Polsce : program Rzecznika Praw Osób Uzależnionych) oraz pomocy terapeutycznej (ośrodki terapeutyczne, programy edukacyjne i informacyjne).

Projekt oparty na aplikacji gry internetowej posiada walor edukacyjny, informacyjny oraz pomocowy. Gra pomoże w uświadomieniu Graczowi jego ewentualnego problemu zdrowotnego związanego z zażywaniem narkotyków poprzez aplikację testu psychologicznego. Gra Narkoproblem promując podejście Redukcji Szkód, ma także za zadanie zmianę w podejściu do osób, które używają narkotyków, ale nie czynią szkody osobom trzecim, jak i promowanie nowych rozwiązań prawnych.

Każde z zakończeń gry stanowi zachętę i zaproszenie do zapoznania się z pakietem informacji, przygotowanych przez ekspertów ds. uzależnień: informatorem prawnym pt. „Zażywaj dawkę swoich praw”, testem , pt. „Czy mam problem z narkotykami?”, odesłaniem do informatora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii „Gdzie szukać pomocy” oraz zaproszeniem do zapoznania się z nowymi przepisami Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 2011 r. (art. 62a, 72).

Gra Narkoproblem jest inicjatywą Stowarzyszenia Jump 93 realizowaną we współpracy z Polską Siecią Polityki Narkotykowej, dzięki finansowemu wsparciu Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Celem działania Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii jest wdrażanie i koordynowanie krajowej polityki przeciwdziałania narkomanii, ukierunkowanej na ograniczanie używania środków odurzających i substancji psychotropowych. Podstawowymi dokumentami określającymi cele, zadania oraz obszar działań administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego w tym zakresie są: Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii oraz Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii - strona internetowa: www.kbpn.gov.pl,

TELEFON ZAUFANIA

801 199 990

czynny codziennie w godz. 16-21

PORADNIA INTERNETOWA

www.narkomania.org.pl

Bezpłatne konsultacje

Pdf
Drukuj
Powrót